EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Relingtypes voor spiltrappen, industrieel of kindveilig

Industriële reling
De Industriële stijl is een U-profiel met de afmetingen 25x30x25 mm en wordt altijd vastgezet aan twee treebuitenkanten en aan de leuning. Standaard wordt de Industriële stijl geleverd, tenzij er kindveiligheid op de spiltrap wordt verlangd.

Kindveilige reling

Kindveilige leuningstijlen zijn Industriële stijlen die zijn voorzien van beugels die in een max. opening van 100 mm resulteren. Een kindveilige reling op een trap moet ten minste 900 mm hoog zijn en mag geen verticale openingen hebben groter dan 100 mm. Denk er ook aan dat de reling geen horizontale delen mag hebben waarop kinderen kunnen klauteren! De kindveilige stijlen moeten op dezelfde manier worden gemonteerd als de industriële stijlen.

Om een spiltrap volledig kindveilig te laten zijn, gelden overal op de trap dezelfde afmetingen, een max. opening van 100 mm tussen treden, trapreling en plateaureling.

De leuningstijlen worden aan de buitenkant van de treden en aan de leuning bevestigd, de stijlen kunnen simpelweg vanaf de binnenkant van de trap worden gemonteerd.