EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Rechts- en linksdraaiende spiltrap

Een spiltrap van Eurostair wordt zowel rechts- als linksdraaiend gemaakt.
De stroomrichting bepaalt of de spiltrap rechts- of linksdraaiend wordt uitgevoerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de omgeving waarin de trap staat. Ontwerp en keuze van locatie zijn ook van belang voor de plaatsing van de trap.

Als het plateau aansluit op een deur, kan een rechts- of linksdraaiende spiltrap van groot belang zijn, afhankelijk of de deur rechts- of linkshangend is.

In bepaalde gevallen betekent een rechtsdraaiende spiltrap wellicht dat je een onnatuurlijke route moet volgen om naar binnen te gaan of er kan sprake zijn van hindernissen op de grond of de gevel, zoals ramen, sokkels, leidingen e.d., waarmee je rekening moet houden.

Als de spiltrap zal worden gebruikt als nooduitgang, waarbij het aankomt op het snel verplaatsen van een groot aantal mensen, dan is het van belang dat de trap zodanig wordt geplaatst dat de evacuatie op een geheel veilige wijze kan worden voltooid.