EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001

Gebruik en onderhoud van spiltrap

Spiltrap met een oppervlaktebehandeling in de vorm van thermische verzinking
In een standaardomgeving en bij normaal gebruik is de spiltrap gedurende 20 jaar onderhoudsvrij. Zo nodig moet het oppervlak van de spiltrap worden afgeborsteld. Vervolgens moet eventuele roest worden bijgewerkt via koude galvanisatie. Dit bijwerken moet een aantal keren worden herhaald teneinde een afdoende corrosiebescherming te verkrijgen. Nadat een beschadigd oppervlak is hersteld, moet dit jaarlijks worden gecontroleerd, aangezien deze behandeling niet vergelijkbaar is met thermisch verzinken.

Thermisch verzonken oppervlakken mogen niet worden blootgesteld aan bijtende stoffen, omdat de roestwerende eigenschappen daarmee geriskeerd kunnen worden.

Spiltrap met een oppervlaktebehandeling in de vorm van verf
Als de spiltrap buitenshuis is geplaatst, moet deze om de twee jaar worden gecontroleerd om eventuele aantasting door roest te ontdekken. Bij aantasting door roest moet het oppervlak vervolgens worden schoongemaakt en voorzien van een roestwerende laag en een deklaag. Als de spiltrap binnenshuis is geplaatst, hoeft deze voorafgaand aan bijwerken alleen maar te worden schoongemaakt.

Schroef- & boutverbindingen
Moeten worden nagezien en zo nodig worden aangehaald met tussenpozen van 1 maal/jaar.

Aanbeveling voor recycling
Een van de voordelen van staalconstructies is dat ze recyclebaar zijn. Staal is voor 100% recyclebaar en zink voor 80%. Wij adviseren daarom dat een gebruikte spiltrap op een daarvoor geschikte stortplaats wordt gerecycled.